Aarhus Universitets segl

Symposium 2014

DanSeeds 8. symposium blev afholdt på Kobæk Strand Konferencecenter den 10. og 11. marts 2014.

 

Første dag blev indledt med middag og en kort aftensession vedrørende "Status i korn- og frøbranchen". Anden dag var der en række spændende indlæg omkring rammebetingelser for planteforædling, resultater fra udenlandsk og dansk frøforskning samt nyt om igangværende projekter.

 

Nedenfor er der mulighed for at se de fleste af præsentationerne i pdf-format.

 

Det endelige program som pdf.

 

Program DanSeed Symposium 2014

 

Mandag den 10. marts 2014

 

18:30 - 20:00      Fællesspisning

 

20:00 - 20:05      Velkomst

                          Birte Boelt, Formand for DanSeed, Aarhus Universitet

 

Status i korn- og frøbranchen

 

20:05 - 20:20      Aktuelt nyt fra korn- og bælgsædsbranchen

                          Kurt Hjortsholm, Sammenslutningen af Danske Sortsejere

 

20:20 - 20:35      Aktuelt nyt fra græs- og havefrøbranchen

                          Thor Gunnar Kofoed, Brancheudvalget for Frø

 

20:35 - 20:50      Aktuelt nyt fra træ- og skovfrøbranchen

                          Louise Persson og Henrik Gade Knudsen, Naturstyrelsen

 

20:50 - 21:15      Offentligt privat samarbejde om planteforædling i Norden

                          Morten Rasmussen, NordGen

 

21:30                  Social sammenkomst

 

 

Tirsdag den 11. marts 2014

 

07:30 - 08:30       Morgenmad / breakfast

 

Framework Conditions

 

08:30 - 09:00      Status for den fremtidige EU-lovgivning om planteformerings-materiale

                          Merete Buus, NaturErhvervstyrelsen

 

09:00 - 09:20      Nagoya-protokollen og dens betydning for planteforædling

                          Søren Mark Jensen, Naturstyrelsen

 

09:20 - 09:40      Hvilke konsekvenser kan Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger få for sorts- og afgrødevalget i dansk planteproduktion?

                          Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug

 

09:40 - 09:50      Discussion

 

09:50 - 10:20      Kaffepause / coffee break

 

Fertilization, Seed Development and Quality

 

10:20 - 10:40      Early seed development in Lolium perenne L.

                          Simon Abel, Aarhus Universitet

 

10:40 - 11:00      Blind Seed Disease i græsser

                          Nihal Tissera, Aarhus Universitet

 

11:00 - 11:30      Discrimination between spinach seed, weeds and other impurities

                          Karsten Hartelius, Videometer A/S & Merete Halkjær Olesen, Aarhus Universitet

 

11:30 - 11:50      WEBSTECH’s erfaringer med at udrulle trådløse sensorer til tørring og lagring af korn og frø

                          Ole Green, WEBSTECH

 

11:50 - 12:00      Discussion

 

12:00 - 13:00      Frokost / Lunch

 

13:00 - 14:00      In vitro techniques for propagation and breeding of horticultural crops

                          Traud Winkelmann, Leibniz University of Hannover

 

14:00 - 14:30      Kaffepause / coffee break

 

14:30 - 14:45      Specialiseret frøproduktion - en niche i dansk fødevarenetværk

                          Lise C. Deleuran, Aarhus Universitet

 

Breeding, Germination and Seed Health

 

14:45 - 15:00      Antifungal seed treatment with a waste product from a tropical crop

                          Ole Søgaard Lund, Københavns Universitet

 

15:00 - 15:15      Method to increase the germination of Alliaria petiolata

                          Muhammad Yasin, Københavns Universitet

 

15:15 - 15:30      Optimization of intra- and interspecific breeding of ornamental Hibiscus species

                          Maria Boye Simonsen, Københavns Universitet

                          (nu NaturErhvervstyrelsen)

 

On-going Student Projects

 

15:30 - 15:45      Domestication potentials of sea kale (Crambe maritime L.)

                          Jonas Christensen, Københavns Universitet

 

15:45 - 16:00      Evaluation

                          Christian Andreasen, Næstformand i DanSeed, Københavns Universitet