Symposium 2012

DanSeeds 6. symposium blev afholdt på Kobæk Strand Konferencecenter den 5. og 6. marts 2012.

Første dag blev indledt med middag og en kort aftensession vedrørende "Status i korn- og frøbranchen". Anden dag var der en række spændende indlæg bl.a. vedrørende ’rammebetingelser for handel med frø’ og ’frøbiologi og ny teknologi’. I sidstnævnte tema var Professor Kent Bradford, Seed Biotechnology Center, UC Davis, Californien inviteret til at holde to indlæg.

Nedenfor er der mulighed for at se de fleste af præsentationerne i pdf-format.

Mandag den 5. marts 2012

18:30 Fællesspisning
20:00

Velkomst

Birte Boelt, Formand for DanSeed, Aarhus Universitet

Status i korn- og frøbranchen
20:05

Præsentation af den seneste udvikling i korn- og bælgsædsbranchen og et bud på fremtiden

Fritz Hansen, Sammenslutningen af Danske Sortsejere

 

20:20 Aktuelt nyt fra græs- og havefrøbranchen
Status for illegal import af frø til EU

Nils Elmegaard, Brancheudvalget for Frø

 

20:35 Præsentation af den seneste udvikling inden for bælgsæd
Søren Thorndal Jørgensen, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

20:50 Aktuelt nyt – ordet er frit
21:00 Social sammenkomst


Tirsdag den 6. marts 2012

07:30 Morgenmad
Rammebetingelser for handel med frø
08:30 Certificering af frø under den kommende EU-frølov
Merete Buus, NaturErhvervstyrelsen

 

09:15 Rammebetingelser for udvikling inden for sorter og patenter
Gerhard Deneken, Afdeling for Sortsafprøvning, NaturErhvervstyrelsen

 

09:35 140 års udvikling med frølaboratoriet
Hans Arne Jensen

 

09:55 Afrunding af emnet
10:00 Kaffepause / coffee break
Frøbiologi og ny teknologi
10:30 Seed Drying Methods and Seed Quality
Kent Bradford, Seed Biotechnology Center, UC Davis, Californien

 

11:00 Imaging seed quality – techniques and results
Jens Michael Carstensen, Videometer A/S
11:20 Non-destructive techniques in seed quality determination
Merete Halkjær Olesen, Science & Technology, Aarhus Universitet

 

11:40 Discussion
12:00 Frokost / Lunch
13:00 Environmental and Hormonal Signaling in Seed Dormancy
Kent Bradford, Seed Biotechnology Center, UC Davis, Californien

 

13:30 Germination and how to estimate it: not a trivial task
Jens Streibig, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

13:50 Image processing and artificial intelligence techniques for analysis of the seed sorting process
Ole Thomsen Buus, Science & Technology, Aarhus Universitet
14:10 Metallothioneins: New insights into Zn storage in barley grains
Josefine Nymark Hegelund, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

14:30 Kaffepause / coffee break
Igangværende projekter
15:00 Variation in tocopherol content of European barley varieties assessed by genome-wide association scan
Søren K. Rasmussen, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
15:20 Seed treatment of Sorghum with plant extract
Ole Søgaard Lund, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
15:40

Evaluation

Christian Andreasen, Næstformand i DanSeed, Københavns Universitet