Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Foto: Claus Bo Andreasen

16.06.2021 | Forskning

Bælgplantebaserede dækafgrøder kan via selvregulering reducere kvælstoftab

Forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvorvidt efterafgrødeblandinger med bælgplanter har evnen til at reducere nitratudvaskning fra landbruget. Studiet viser, at de selv kan regulere deres indtag af kvælstof ved hjælp af biologisk N2-fiksering, og dermed være med til at reducere nitratudvaskning.

Foto: Lars Kruus - AU Foto

10.06.2021 | Agro

Kommercialisering af open source modelleringsværktøj kan hjælpe danske væksthusgartnere

Et open source-modelleringsværktøj, skabt af en forsker fra Aarhus Universitet, har skabt gode samarbejder i hele verden, blandt andet med Teknologisk Institut omkring udviklingen af to beslutningsstøtteværktøjer til danske væksthusgartnere.

Foto: ReDoCO2 - https://redoco2.net

09.06.2021 | Nyhed

Nyt projekt vil reducere landbrugets CO2-udledning ved hjælp af droner og kunstig intelligens

Et nyt stort Innovationsfonds projekt har til formål at udvikle metoder og teknologi til kortlægning og analyse af tørveområder, som er en af landbrugets helt store kilder til udledning af CO2. Målet er at udvikle metoder til en mere nøjagtig bestemmelse af tørvejorders udbredelse samt deres kulstoflagre.

09.06.2021 | Konference

Stor konference om smagssans og bæredygtighed

Hvordan kan vores smagssans være med til at sikre nye og mere bæredygtige madvalg? Det er temaet for den innovative og tværfaglige konference "Creative Tastebuds”, der afholdes til august som et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Smag for Livet og Institute of Meals. Der bliver tale om en hybrid mellem en fysisk og en digital konference, og…

Foto: Colourbox

09.06.2021 | Forskning

Forskere lægger det genetiske fundament til fremtidig management af meldrøjer i rug

Hvordan inficerer meldrøjer rug, og hvilke gener spiller en vigtig rolle i modstanden mod sygdommen? Dette er spørgsmål, som forskere fra Institut for Agroøkologi har undersøgt som led i et industrielt post doc-samarbejde med Nordic Seed. Resultaterne vil bane vejen for en bedre forståelse af meldrøjers komplekse mekanismer, som kan bruges i nye…

Foredragene og debatterne livestreames på dagen fra Aarhus Universitets iværksætterhub the Kitchen i Universitetsbyen i Aarhus. (Foto: AU Foto)

08.06.2021 | Møde

Folkemøde 2021: Kom til foredrag og debatter med AU-forskere

Har de danske lavbundsjorde X-faktor i klimakampen – forstå hvorfor! Eller bliv klogere på COVID-19, digitalisering og demokrati, blockchain, iværksætteri, ledelse og meget andet, når AU – som en del af Folkemødet 2021 – den 17. juni livestreamer gratis foredrag og debatter med forskere fra forskellige fagområder – samt politikere og…

Illustrationen viser sammenhængen mellem de tre modelsystemer, der indgår i den samlede nationale kvælstofmodel.

02.06.2021 | Forskning

Den nationale kvælstofmodel får nyt, forbedret datagrundlag

GEUS og Aarhus Universitet har opdateret den Nationale Kvælstofmodel mht. data og model struktur. Modelsystemet beregne kvælstoffets transport, omsætning og tilbageholdelse (herunder kvælstof retention) fra både landbrugsarealer samt by, skov, natur, bebyggelse og frem til kysten.

Foto: Md Maniruzzaman Sikder

31.05.2021 | Ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar: Mekanismerne bag plante-nematode-interaktioner?

Mekanismerne bag plante-nematode interaktioner i naturlige omgivelser er stort set ukendte, da ​​vores nuværende viden kommer fra in vitro-bioassays.

31.05.2021 | DCA

Webinar om grøn omstilling af dansk landbrug og fødevareproduktion

Mere end 200 forskere har givet deres bud på den grønne omstilling af dansk landbrug og fødevareproduktion. I den anledning inviterer Aarhus Universitet sammen med SEGES og de øvrige danske universiteter til webinar om det nye Roadmap for klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion.

Foto: Claus Rasmussen

26.05.2021 | Agro

"Hvad ville der ske, hvis alle bierne uddøde?" Biforsker svarer på spørgsmål fra Videnskab.dk

Spørgsmålet blev stillet af 12-årige Alberte, og senior forsker Per Kryger giver i en artikel på videnskab.dk et indblik i, hvad der ville ske, hvis alle bier forsvandt. Han giver også et trick til, hvad især børn kan gøre for at hjælpe bierne med at overleve.

Viser resultater 41 til 50 ud af 471

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste